Caeli Engineering

Innovative Technology

В сравнение със скруберите

 

Скрубери

Caeli филтри

1. Сложност

Система от множество агрегати и апарати, целта на които е да улавя прах от преминаващият през системата въздух.

Представляват една или няколко каскадно свързани кули през които преминаващия замърсен въздух се овлажнява от система дюзи, които пръскат вода в решетка, през които преминава въздуха. Решетката обикновено е с формата на лабиринт.

  • Компактен

  • Само едно тяло (моноблок)

  • Лесен за монтаж (при вграждане)

2. Принцип на работа

Механичен (решетка)

Водни циклони

3. Замърсители

Улавя:

Само механични частици

Улавя:

+ Механични (груби и фини) + Всички биологични
   (бактерии и вируси)
+ Повечето химични + Повечето ароматни виж как

4. Ефективност

Средна Ефективност: 86%

Средна Ефективност: 99.3%

5. Стои самостоятелно

Невъзможно

Възможно

6. Вграждане

Невъзможно

Изисква предварително дефиниран дизайн и инфраструктура, както и голямо свободно пространство. Висока сложност на монтаж поради примерно липса на място или други фактори.

Възможно

С леки (бързи, лесни и евтини) или никакви корекции. Лесен монтаж към всякакви съществуващи системи и аспирации, както и самостоятелно монтиране.

7. Поддръжка

Консумираните време и пари, комплексното почистване, високи разходи за обучение на персонала, ежедневен оперативен мониторинг, и за поддръжка на всички агрегати (като скруберите са комплекси системи, които изискват постоянна поддръжка).

Лесно и евтино.

Самопочистващ се - напълно автоматично или полу-автоматично (зависи от замърсителя).

8. Консумативи

Смяна на филтрите за вода, дюзи (100 бр. или повече), висок разход за обучение на персонал, висок разход за оперативно следене и поддръжка на всички агрегати, тъй като скрубера е сложен и изисква постоянна поддръжка.

Няма сменяеми и/или взаимозаменяеми части.

Реагенти (по избор - когато се чистят химични замърсители).

9. Влажност

Висока (90-96%)

Висок % на влажност на вход/изход (допълнителна инвестиция във влагоуловители)

Нормална (50-70%)

Ниска влажност на изхода, тъй като третия циклон на нашия филтър работи като въздушно-капков и влагоуловител.