Caeli Engineering

Innovative Technology

Общи Технически условия

Технически и експлоатационни детайли

Филтърът се използва по три повода - пречиства въздуха, който влиза в помещението, който е в самото помещение, или който излиза от замърсени помещения.

Представлява три степенна система с воден циклон, с опция за автоматично самопочистване. Циклоните са три като първия е полуподводен, вторият е изцяло подводен, а третия е въздушно-капков.

Работи само с вода. В някои от случаите във водата се слагат различни реагенти за различните видове замърсители. Реагентите се подменят 3 или 4 пъти в годината, като необходимата доза е 50-100 г за целия филтър. Реагентите са достъпни и пренебрежимо евтини - химически съединения като аспирин (за вируси и бактерии), сода бикарбонат (за киселини), 5% натриева основа (за биологични – аминокиселини).

Филтърът е тестван и дава успешен резултат от 99.3% улавяемост при очистване на механични, биологични и някои химични замърсители.

Прикачва към съществуващи аспирациони системи или работи напълно самостоятелно.

В зависимост от обема на помещението и необходимия капацитет, филтърът работи по два начина: 

- За обем до 5,000 м3/час - с вакуум при изхода на филтъра - За над 5,000 м3/час - с налягане преди входа на филтъра

Шумът зависи от количеството на въздуха, който преминава през него (респ. през турбината). За ориентир – филтър, който почиства 1,500 м3/час и е с големина h=1000 мм, d=200 мм работи със 70-75 децибела, което е равно на шума на стандартна прахосмукачка/сешоар.

Консумира по-малко ел. енергия спрямо най-прецизните механични филтри, тъй като работи с постоянно ниво на съпротивление (типично за технологията на циклона) - за филтър с обем до 2,000 м3/ч, консумацията на ел. енергия е 600 - 1000 W/ч.

Тъй като във филтъра няма порести или мрежести структури, неговото съпротивление е винаги едно и също независимо от степента на замърсителя и независимо от количеството въздух, който преминава през него. Поради тази причина проводимостта на въздуха е висока, и не се натоварва въздушната система на фабриката в случаите, в които филтърът е монтирани към въздухопроводи (а не е Stand-alone).

Когато е в работен процес съпротивлението на филтъра е нищожно малко, но при изключването му той се превръща в сифонна система, тоест става тапа (филтърът става запушалка заради неподвижната водна преграда).

Инсталация

Инсталацията се извършва от нас или от упълномощено лице. Разходите за монтаж не са включени в тарифната цена и подлежат на по-нататъшни преговори. Могат да бъдат монтирани към съществуващи инсталации.

Гаранция

5 Години.