Caeli Engineering

Innovative Technology

Принцип на работа(Stand-alone)

Технологията на тристепенен воден циклон е същата както при филтрите за вграждане.Разликата между Stand-alone и филтъра за вграждане е единствено в начина, по който въздуха се „засмуква от филтъра“.

Въздухът се „засмуква“ от филтъра чрез вентилатор, турбина и ел. двигател, които представляват едно общо тяло и се намират на изхода на филтъра.

Отпадната (замърсена вода) се източва или ръчно, или посредством канализацията (с връзка между филтъра и канализацията) – индивидуално решение, в зависимост от типа замърсител и инфраструктурните особености на обекта.

Water Cyclone air filters by Caeli-Engineering - Innovative technology that capture 99.3% of all air particles (Caeli Stand-alone) - 800
Water Cyclone air filters by Caeli-Engineering - Innovative technology that capture 99.3% of all air particles (Caeli Stand-alone) - 800
Water Cyclone air filters by Caeli-Engineering - Innovative technology that capture 99.3% of all air particles (Caeli Stand-alone) - 800

След турбината е монтиран хепа филтър, за да урегулира струята, в противен случай, струята с чистия въздух ще излиза под напор.

Възможност за стационарно, постоянно място/позициониране в пространството, или за преместване (чрез монтиране на колелца).