Caeli Engineering

Innovative Technology

Индустриални приложения

1. R&D лаборатории

 • R&D лаборатории (био, нано, химични)

 • 3D Био-принтиране

 • Научни центрове

 • Академия

Препоръчваме

Caeli OUT 800

2. Супер чисти технологии

 • Био храни и добавки

 • Фармацевтикa

 • Зъботехника

 • Козметични

 • Болници, Клиники (операционни зали, лаборатории за изследвания)

Препоръчваме

Caeli IN 1100

3. Замърсяване от механични примеси:

 • Строителство и строителни материали

 • Брашно, подправки и други в готварската промишленост

 • Дървообработване

 • Текстилна и кожарска промишлености

 • Производство на алкохолни и безалкохолни напитки, пивоварни

 • Производство на масови бързооборотни стоки (производство на почистващи и перилни препарати)

 • Производство на козметични и парфюмерийни продукти

 • При употреба/производство на пясък, цимент и други строителни материали

Препоръчваме

Caeli IN 1500

Caeli IN 2500

4. Въздуховоди и климатични инсталации

 • Молове, търговски центрове, хотели, ресторанти, комплекси

 • Закрити спортни зали и фитнес центрове

 • Експо-центрове и експо-събития

 • Бизнес сгради (бизнес паркове)

 • Складове и логистични центрове, автосервизи, гуми

 • Печатници

 • Автомобилна индустрия

Препоръчваме

Caeli IN 1500

5. Транспорт

 • ЖП вагони

 • Кораби и фериботи

Препоръчваме

Caeli IN 1500