Caeli Engineering

Innovative Technology

Нашите клиенти & Партньори:

Биовет Пещера, България

Водещ Европейски производител на фармацевтични продукти (ветеринарна, антибиотици).

3 филтъра са монтирани и работят вече над 5 години безотказно.

Социална и екологична отговорност.

Панацея, България ┃ Bio-Pharma and Food additives

Водещ местен производител на био-козметика и хранителни добавки на биологична основа.

Два филтъра са инсталирани за пълно почистване на изходящия въздух и въздуха, който излиза от завода. Филтрите пречистват въздуха в лабораторията за научноизследователска и развойна дейност, където се комбинират здравословни смеси от билки и специални растения за нови рецепти за продукти.

AIRBUS Biz Lab

AQ Electric

Механикс Груп