Caeli Engineering

Innovative Technology

Улавя 99.3% от всички частици
във въздуха включително
механични, бактерии, вируси, ароматни и повечето химични

Stand-alone, или се монтира към съществуващи или нови инсталации

instruments

Ниски разходи за поддръжка
Самопочистващ се


Цената за поддръжка е ниска, тъй като няма взаимозаменяеми елементи.

Самопочистваща функция (Полу-автоматично или Автоматично)


bacteria

Улавя всички
бактерии и вируси


Филтърът улавя всички най-леки частици, които „живеят" над 94% - всички вируси, бактерии, ароматни частици, химикали и най-фините механични замърсители.

2 Сертифицирани лаборатории отчитат 99.3% - 99.9% улавяемост


plug

Консумира по-малко
електрическа енергия ...


В сравнение с най-фините механични филтри, тъй като работи с постоянно ниско ниво на съпротивление (характерно за технологиите за циклонен цикъл).


Чистият въздух е от съществено значение за : R&D лаборатории, фармацевтика, роботика, кинетика, 3D/Био-принтиране, нано, медицина и дентална медицина, козметична и хранителна индустрии.

Един от тях?

или се свържи с нас за повече информация

Филтрите могат да бъдат монтирани към съществуващи инсталации